December 2, 2023
Switch konossementti

Konossementti on olennainen asiakirja kuljetettaessa tavaroita kansainvälisten rajojen välillä. Siinä luetellaan ytimekkäästi kaikki kuljetettava lasti, joka on kriittinen läpinäkyvyyden kannalta sekä kahden tai useamman lainkäyttöalueen välisten lakien noudattamisen kannalta. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen tehdä erilainen yhteenveto. Tätä kutsutaan vaihtokonossementiksi. Jotta ymmärtäisit paremmin sen edut ja sen käyttöajat, on hyvä idea tarkastella tätä konseptia tarkemmin.

Vaihtokonossementtia käytetään usein, kun kolmiokauppa tapahtuu. Toisin sanoen sitä käytetään siinä tapauksessa, että maahantuoja ostaa tuotteita välittäjältä tai jakelijalta, toisin kuin valmistajalta itseltään. Tämä on myös melko yleistä, kun aiemmin mainittu välittäjä sijaitsee eri alkuperämaassa. Joten vaihtokonossementti myönnetään alkuperäisen asiakirjan tilalle. Se edustaa kuitenkin edelleen tarkasti, mitä itse lähetys sisältää.

Mitkä ovat esimerkkejä siitä, milloin tarvitaan vaihtokonossementti?

Hyvin yleisestä näkökulmasta tämä sertifikaatti on tarpeen silloin, kun alkuperäisiä kaupankäyntiehtoja tai lähtevää logistiikkaa on muutettu. Tässä on kolme tilannetta, jotka voivat oikeuttaa vaihtokonossementin myöntämisen:

  • Alkuperäisen purkamissataman sijainti on muuttunut.
  • Alkuperäinen alkuperämaa on jäätävä ostajalta piiloon.
  • Viejän henkilöllisyys jää epäselväksi, jotta myyjä voi edelleen toimia välittäjänä.
  • Kuten aiemmin mainittiin, on tärkeää, että vaihtokonossementin sisältö vastaa alkuperäiseen asiakirjaan liittyvää sisältöä. Olettaen, että kolmiokaupan aikana tapahtuu useita tapahtumia, jokaista seuraavaa lähetystä varten on luotava vaihtokonossementti.

Missä tämä kytkin voi tapahtua?
Tämä on melko laaja kysymys, ja vastaus riippuu laivausreitistä. Oletetaan hetkeksi, että tuotetta lähetetään Moskovasta Berliinin ja Lontoon kautta New Yorkiin. Tässä tapauksessa on mahdollista kirjoittaa vaihtokonossementti millä tahansa tämän reitin sisällä olevista pysäkeistä. Itse laivayhtiöllä on kuitenkin oltava lakitoimistot ehdotetussa kaupungissa.

Onko vaihtokonossementilla mitään oikeudellisia huolenaiheita?
Tämä on ymmärrettävästi tärkeä kysymys. Voi olla aikoja, jolloin vaihtokonossementteja laaditaan kielletyn valmistajan alkuperän, tuotteen tai henkilöllisyyden peittämiseksi. Näiden asiakirjojen laillisuus määritetään kuitenkin yleensä selvittämällä, oliko petoksen todistettu aikomus vai ei. Tämän tyyppinen harhaanjohtaminen voi sisältää myös sen, että lopullinen ostaja ei ole tietoinen alkuperäisestä vaihdosta tai jos toimitetun sisällön luetteloa on muutettu ilman kaikkien asianosaisten nimenomaista tietämystä.

Tämän sanottuaan väärennöksen sanotaan tapahtuneen, kun:

  • Esitys on tehty virheellisesti tai
  • Se tehtiin tietämättä, oliko asiakirja voimassa vai
  • Liikkeeseenlaskija on tietoisesti väärentänyt itse vaihtokonossementin.
  • Toisin sanoen useimmat tulkitsevat nämä tilanteet tapahtuneiksi, kun kyseessä oli tunnettu ongelma, toisin kuin pelkkä huolimaton kirjanpito. On kuitenkin tosiasia, että jopa satunnaiset erot voivat aiheuttaa vakavia oikeudellisia seurauksia, jos niiden annetaan pysyä paikoillaan.

Kuinka rahtitoimistot voivat suojata itseään?

Kun otetaan huomioon viimeisessä osassa esitetyt huolenaiheet, on vain loogista olettaa, että rahdinantaja haluaa suojautua mahdollisilta petoksilta. On useita vaiheita, jotka voidaan ottaa. Ensinnäkin heidän on katettava vakuutusyhtiönsä lakisääteinen vakuutus vaihtokonossementin myöntämistä varten.

Muita toimia voivat olla:

Kuvataan tarkka syy, miksi vaihtokonossementti tarvitaan.
Vaihtolasku luodaan vasta sen jälkeen, kun alkuperäinen konossementti on hankittu ja vahvistettu.
Vertaa molempien asiakirjojen sisältämiä tietoja ennen vaihtolaskun hyväksymistä.
Jos havaitaan vääriä tietoja tai epäjohdonmukaisuuksia, ostajan esittämät vaatimukset voivat vaikuttaa edustajaan tai myyjään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News